Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan. Vi ber dig noga läsa igenom Villkoren innan vidare användning av hemsidan. Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor.

För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Falkenheim Invest accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Falkenheim Invest reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Falkenheim Invest har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Falkenheim Invest eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Falkenheim Invest.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår hemsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna hemsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en bekräftelse till din mejladress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt uppgifter när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Falkenheim Invest har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Falkenheim Invest. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Falkenheim Invest förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.

Köp genom faktura administreras av Klarna, den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter PayPal och Klarna alla våra banktransaktioner. Falkenheim Invest lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer.

Falkenheim Invest kan erbjuda kampanjer på hemsidan som har förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rabatter eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Falkenheim Invest i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats, t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager.

Du har rätt att avbeställa en order om den ej har skickats.
Om du upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från oss. Om en produkt inte längre säljs har Falkenheim Invest rätten att avbryta köpet och göra en återbetalning. Vi underrättar kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

Falkenheim Invest ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Falkenheim Invest har inget ansvar för indirekta förluster.

ÅNGERRÄTT OCH BYTESRÄTT

Du har rätt att byta ut en/alla produkter som du har köpt direkt från vår webbplats inom 14 dagar efter att du mottog produkten. Produkten ska vara i samma nyskick som när den mottogs. Produkten ska även ligga i sin originalförpackning med intakta etiketter och skyddande klistermärken.

En produkt kan endast bytas mot en produkt av samma eller lägre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste en retur göras och vi kommer att utfärda en full återbetalning. Efter detta kan du om du önskar lägga en ny beställning för rätt produkt.

Produkter som köps direkt från vår webbplats måste returneras till vårt lager för att ett byte ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas i en lokal butik. Vänligen observera att du kan behöva betala frakten för returpaketet. Falkenheim Invest betalar däremot fraktkostnaderna när den nya produkten skickas hem till dig.

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från dagen då varorna mottagits. Vi återbetalar alla varor som inte använts eller är i väsentligt oförändrat skick. Falkenheim Invest betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Falkenheim Invest får dock vänta med återbetalningen tills det att vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto.

Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommit eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Tänk på att om du valt att betala med faktura så börjar de 14 dagarna på fakturan löpa från den dag då paketet skickas ifrån oss. Du står som betalningsskyldig under hela retur- eller bytesprocessen.

GARANTI OCH REKLAMATION

Falkenheim Invests garanti för MAUS Xtin Klein och MAUS Xtin Grand är 5 år från produktionsdatum (se märkning på enhet). För MAUS Dekke, Nozzle Klein och Holster Klein är garantin 3 år från inköpsdatum. Om Nozzle Klein används räknas det inte som garantiärende. EGO-serien har 3 års garanti från inköpsdatum, Produkterna är tillverkade för att leva upp till våra höga kvalitetskrav, utöver det täcks även produkterna av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. Falkenheim Invests garanti omfattar endast de delar som ovan nämnts. För att anmäla ett garantiärende, kontakta kundtjänst.

Notera att Falkenheim Invests garanti inte täcker:

– Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand eller vatten.
– Fel eller skador som orsakats av felaktig användning, slarv (slag, bucklor, krosskador, fall etc.), olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering.
– Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t. ex. mindre repor, slitage av läder och flagnad färg etc.).
– Underlåtenhet att följa förvaringsråd kan ogiltigförklara garantin.

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

ÄGANDERÄTT

Alla varor förblir Falkenheim Invest ABs egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda.

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Falkenheim Invest AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

FORCE MAJEURE

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, kommer Falkenheim Invest att kunna tillämpa sig av force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta. Vid eventuell tvist följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Falkenheim Invest självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Falkenheim Invest AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Falkenheim Invest AB rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

FÖRETAGSINFORMATION

Falkenheim Invest AB / MAUS
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping
SVERIGE
Sweden

Dessa Villkor var senast uppdaterade den 2022-08-09