Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet för kontoret

Står dina maskiner på dygnet runt? I en kontorsmiljö skulle det vara förödande att använda en pulver- eller skumsläckare.

Saneringen skulle vara kostsam, ta tid och all känslig elektronisk utrustning  (datorer, skrivare, servers etc) skulle alla bli totalförstörda av pulver och skum. Med MAUS saneringsfria brandsläckare kan du stoppa branden tidigt utan risk för dyr sanering av värdefulla arbetsverktyg och lokaler!

Våra saneringsfria brandsläckare MAUS Xtin Klein och den 3x kraftfullare MAUS Xtin Grand kan enkelt stoppa en brand på ert kontor utan att behöva sanera eller få ett stopp i produktiviteten. För utrymmen som står i konstant drift som serverskåp har vi vårt automatiska brandskydd MAUS Stixx Pro som släcker utan risk att förstöra lagringsmedia eller annan känslig elektronik. Pulverbrandsläckare måste regelbundet testa och underhållas för bibehållen prestanda när det väl behövs.

Brandsäkerhet för alla miljöer

Att sanera pulver från en pulversläckare är nästintill omöjligt. Pulvret orsaker rost i motorer och hamnar det på en elkabel så kan det orsaka ytterligare en brand ett år senare. Allt som kommer i vägen för pulver kommer förstöras. Använd istället vår smarta och saneringsfria teknik först. Läs mer om hur du kan implementera vårt koncept i din miljö för en tryggare vardag.