Hoppa till innehåll

Brandskydd för båt

Låt inte en brand ombord stoppa din sommar. MAUS saneringsfria brandskydd kan du sova tryggt på sommarkvällarna.

Men det är viktigt att komma ihåg att båtar kan vara lika utsatta för brand som någon annan typ av fordon. En brand på en båt kan snabbt bli en farlig situation, och det är avgörande att ta brandsäkerhet på allvar för att se till att alla ombord förblir säkra.

Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista. Det gör att du måste vara extra vaksam vid tankning, påfyllning av spritkök och byte av gasoltub. MAUS teknik klarar av att släcka gasbränder och alla typer av bränder i vätska. För att minimera risken för en brand är det avgörande att regelbundet underhålla och kontrollera båtens elektriska system och bränslesystem, samt att förvara brännbara material på en säker och dedikerad plats.

Låt därför MAUS vila i båten bredvid ditt sjökort så är du aldrig långt ifrån en snabb åtgärd vid en eventuell brand ombord på båten. Med vår större släckare MAUS Xtin Grand så har du en kraftfull släckare som är tre gånger mer effektiv än vår första insats-släckare; MAUS Xtin Klein. Med våra smarta brandfiltar, vår smarta brandvarnare och våra prisvinnande automatiska brandskyddsenheter så kan du snabbt minimera skador på båten och inte avbryta semestern i onödan. Sommaren är alldeles för kort för det. Du kan enkelt installera vårt automatiska brandskydd MAUS Stixx pro i så väl motorrummet på din inombordare som under kåpa på din utombordare, på det viset har du ett underhållsfritt, automatisk brandskydd.

Brandsäkerhet för alla miljöer

Att sanera pulver från en pulversläckare är nästintill omöjligt. Pulvret orsaker rost i motorer och hamnar det på en elkabel så kan det orsaka ytterligare en brand ett år senare. Allt som kommer i vägen för pulver kommer förstöras. Använd istället vår smarta och saneringsfria teknik först. Läs mer om hur du kan implementera vårt koncept i din miljö för en tryggare vardag.