Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet för hemmet

Brandfarorna i hemmet är många. Spisen i köket, kaminen, förvaring av brandfarliga vätskor och dåliga elektriska enheter kan alla vara potentiella dödsfällor. MAUS saneringsfria brandsläckare släcker branden i ett tidigt skede utan du behöver sanera.

Överbelastade eluttag och felaktigt använda apparater kan orsaka kortslutning och därmed brand. Matlagning kan orsaka brand om man inte är försiktig med spisplattor och matolja. Mikrovågsugnar och brödrostar kan också orsaka brand om de används felaktigt eller lämnas obevakade. Eldstäder, kaminer och värmeljus kan starta bränder om de inte hanteras på rätt sätt. Brandfarorna i hemmet är helt enkelt många. MAUS erbjuder flera produkter som gör ditt hem brandsäkrare. Våra små brandsläckare MAUS Xtin Klein är tillräckligt kraftfulla för att använda på de mindre bränder som kan starta i till exempel ett kök, och tack vare sin storlek kan man ha dom lättillgängliga och inte ståendes utom räckhåll för en snabb och effektiv brandsläckning. För slutna utrymmen som proppskåp, elskåp och styrenheter för solceller finns vårt automatiska brandskydd MAUS Stixx Pro.

Brandsäkerhet för alla miljöer

Att sanera pulver från en pulversläckare är nästintill omöjligt. Pulvret orsaker rost i motorer och hamnar det på en elkabel så kan det orsaka ytterligare en brand ett år senare. Allt som kommer i vägen för pulver kommer förstöras. Använd istället vår smarta och saneringsfria teknik först. Läs mer om hur du kan implementera vårt koncept i din miljö för en tryggare vardag.