Lägg till i kundvagn

Frågor & Svar

MAUS XTIN SERIEN 

Är den godkänd av försäkringsbolagen?

Du får kolla med ditt försäkringsbolag vilka krav de har. Vi säljer våra enheter på Folksams hemsida och hos Länsförsäkringar. Oftast har försäkringsbolagen endast rekommendationer. Om försäkringsbolaget har ett krav på en pulversläckare så köp en MAUS Xtin Klein ändå och använd den först så kommer du att bespara dig mycket tid och pengar.

Hur släcks branden med hjälp av rök?

Enkelt kan man säga att den kapslar in de brinnande partiklarna så att de inte återantänds.Om man vill förklara det på ett mer avancerat sätt så kan man säga att det är ett släckmedel som antänds och därefter producerar mycket finfördelade partiklar och inerta gaser. Pyrotekniskt genererade aerosoler har därmed möjlighet att stoppa de fria radikalerna i branden, absorbera värmen genom partiklarnas stora specifika yta och verka kvävande mot branden. Obs! Den tar inte bort syret!


Släckegenskaper hos aerosoler Släckverkan från aerosoler sker dels genom att partiklarna absorberar värme från flamman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör flamman möjlig, så kallad heterogen katalys. Den fasta substansen består huvudsakligen av någon form av kaliumförening och kaliumradikaler är mycket aktiva vilka då avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna genom neutralisering av väte-, syre- och hydroxidradikaler i flamman. Gasdelen av aerosolen har dessutom en inerterande effekt [1]. Sammansättningen i aerosolen, dvs. förhållandet mellan gas och partikelfas varierar med aerosolfabrikant. Dessa reaktioner, och den värmeabsorberande effekten, ökar båda med en förminskning av partiklarnas diameter. En mindre diameter ger partiklarna större yta per viktenhet vilket leder till effektivare värmeabsorption och snabbare kemisk inverkan då små partiklar bryts ned snabbare än stora. Då aerosoler består av just mycket små partiklar i en gas så blir resultatet ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver. 16 En annan viktig egenskap hos aerosoler är att fallhastigheten hos partiklarna minskar med en mindre diameter då ytan blir stor i förhållande till massan vilket gör att luftmotståndet blir relativt stort i förhållande till gravitationskraften. Detta resulterar i att partiklarna håller sig svävande under en längre tid och bidrar därmed till en längre inerteringstid. På så vis får man ett bättre återantändningsskydd. [8] I och med att partiklarna håller sig svävande så är det också naturligt att de följer luftströmmarna. Detta är en viktig egenskap då detta gör det möjligt för aerosolsläckmedel att släcka flammor i utrymmen som t.ex. ett konventionellt sprinklersystem inte skulle nå, t.ex. in under ett bord eller liknande. Nackdelen är att då partiklarna följer luftströmmarna så blir det svårt att fördela aerosolen jämnt. Detta kan bli ett problem, framför allt med lågt placerade bränder då aerosolen är upphettad vid utlösningen och därmed vill stiga uppåt p g a den termiska drivkraften. [2] Tillsammans gör dessa faktorer att PGA blir ett mycket effektivt släckmedel. Släckverkan per viktenhet är i spannet 3-10 gånger effektivare än Halon. [1]
Läs mer på: https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C24709.pdf

Varför är den inte EN3-7 certifierad som en vanlig brandsläckare?

Det finns ingen standard i dagsläget att certifiera vårt släckmedel (kaliummixen) mot. Vi har varit i kontakt med de större testbyråerna, men släckmedlet är för nytt för att de ska kunna certifiera släckmedlet mot någon standard.

Tar den bort syret?

Nej.

Vad är skillnaden mellan att släcka med pulver och kaliumbaserad rök?

Pulver är fantastiskt som släckmedel, men även fantastiskt på att förstöra allt i sin väg. Kaliummixen förstör ingenting. Men, det är svårt att mäta sig med släckkraften i en pulversläckare.

Vilka typer av bränder klarar MAUS av?

Brandklasserna B & C är den certifierad i. Dvs bränder som gas, och flytande vätska som bensin, diesel och olja. Den klarar även av mindre bränder som matolja/matfett, mindre elbränder och mindre bränder i tyg, papper, trä och plast (fibrösa).

Hur ofta bör man kontrollera en traditionell pulversläckare kontra en MAUS Xtin?

En konventionell pulversläckare bör vändas upp och ner var 6e månad för att det inte ska bildas klumpar och för att enheten ska fungera optimalt. Den bör även kontrolleras regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. MAUS Xtin Klein är inte tryckbaserad utan aktiveras via en pyroteknisk sats (som en knallpulverpistol) som skapar en kemisk reaktion som omvandlar den solida kaliummixen till rök (aerosol). Eftersom kaliummixen redan från början är i fast form så påverkas den inte av gravitationen som en traditionell pulversläckare och behöver inte röras under de 5 åren som garantin gäller (från produktionsdatum).

Kan man fylla på en MAUS Xtin Klein?

Nej, när den har använts så är den förbrukad.

Hur mycket väger en 2 kg pulversläckare och hur mycket väger en MAUS Xtin Klein?

En 2 kg pulversläckare väger ca 4 kg och en MAUS Xtin Klein 480 gram. Dvs 8 ggr så tung som en MAUS Xtin Klein.

Vilka typer av bränder klarar den kaliumbaserade röken INTE av?

Brinnande metall (exempelvis bengaler, nödbloss eller litiumbatterier - gäller MAUS Xtin-serien). Den är inte heller designad för glödbränder (där är vatten överlägset). Initialfasen är max 45-60 sekunder lite beroende på intensiteten i branden och vad som är antänt. Överhettad spolarvätska är svårsläckt oavsett om det är kaliumbaserad rök eller annat släckmedel som ska släcka spolarvätskan.

Vad menar ni när ni skriver att man sparar tid och pengar genom att använda MAUS först?

När ni använder MAUS först kan ni bespara er mycket tid (sanering, försäkrings-ärenden etc.) och pengar. Om er tv skulle börja brinna och ni måste släcka den med en pulversläckare som förstör hela tvn så får ni bara den summa pengar som försäkringsbolaget värderar tvn till. Exempel; en brand startar i ert kök och ni använder MAUS. Då kan ni enkelt vädra ut röken genom att öppna fönstret. Skulle ni släcka en brand med en pulversläckare så skulle ni vara tvungen att slänga allt som kom i pulvrets väg. Elektronik, inredning etc.

Kan man flyga med en MAUS Xtin Klein?

Om kravet är att man inte får resa med ”Farligt Gods” så är det ok. För att vara på säkra sidan så skriv ut Säkerhetsdatabladet och checka in den. Det är givetvis på egen risk och vi tar inget ansvar om den skulle beslagtas. Generellt så är restriktionerna extremt stränga även när det gäller triviala saker som hårspray och powerbanks.