Lägg till i kundvagn

Frågor & Svar

MAUS XTIN SERIEN 

Är den godkänd av försäkringsbolagen?

Kontakta ditt försäkringsbolag och se vilka krav som finns. Vi säljer våra enheter på Folksams hemsida och hos Länsförsäkringar. Oftast har försäkringsbolagen endast rekommendationer. Om försäkringsbolaget har ett krav på en pulversläckare så köp en MAUS Xtin Klein och använd den först så kommer du att bespara dig mycket tid och pengar.

Hur släcks branden med hjälp av rök?

Enkelt kan man säga att den kapslar in de brinnande partiklarna så att de inte återantänds. Om man vill förklara det på ett mer avancerat sätt så kan man säga att det är ett släckmedel som antänds och därefter producerar mycket finfördelade partiklar och inerta gaser. Pyrotekniskt genererade aerosoler har därmed möjlighet att stoppa de fria radikalerna i branden, absorbera värmen genom partiklarnas stora specifika yta och verka kvävande mot branden. Obs! Den tar inte bort syret!

Släckegenskaper hos aerosoler (förklaring av MSB):
Släckverkan från aerosoler sker dels genom att partiklarna absorberar värme från flamman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör flamman möjlig, så kallad heterogen katalys. Den fasta substansen består huvudsakligen av någon form av kaliumförening och kaliumradikaler är mycket aktiva vilka då avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna genom neutralisering av väte-, syre- och hydroxidradikaler i flamman. Gasdelen av aerosolen har dessutom en inerterande effekt [1]. Sammansättningen i aerosolen, dvs. förhållandet mellan gas och partikelfas varierar med aerosolfabrikant. Dessa reaktioner, och den värmeabsorberande effekten, ökar båda med en förminskning av partiklarnas diameter. En mindre diameter ger partiklarna större yta per viktenhet vilket leder till effektivare värmeabsorption och snabbare kemisk inverkan då små partiklar bryts ned snabbare än stora. Då aerosoler består av just mycket små partiklar i en gas så blir resultatet ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver. 16 En annan viktig egenskap hos aerosoler är att fallhastigheten hos partiklarna minskar med en mindre diameter då ytan blir stor i förhållande till massan vilket gör att luftmotståndet blir relativt stort i förhållande till gravitationskraften. Detta resulterar i att partiklarna håller sig svävande under en längre tid och bidrar därmed till en längre inerteringstid. På så vis får man ett bättre återantändningsskydd. [8] I och med att partiklarna håller sig svävande så är det också naturligt att de följer luftströmmarna. Detta är en viktig egenskap då detta gör det möjligt för aerosolsläckmedel att släcka flammor i utrymmen som t.ex. ett konventionellt sprinklersystem inte skulle nå, t.ex. in under ett bord eller liknande. Nackdelen är att då partiklarna följer luftströmmarna så blir det svårt att fördela aerosolen jämnt. Detta kan bli ett problem, framför allt med lågt placerade bränder då aerosolen är upphettad vid utlösningen och därmed vill stiga uppåt p g a den termiska drivkraften. [2] Tillsammans gör dessa faktorer att PGA blir ett mycket effektivt släckmedel. Släckverkan per viktenhet är i spannet 3-10 gånger effektivare än Halon. [1]

Källa: https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C24709.pdf

Varför är den inte EN3-7 certifierad som en vanlig brandsläckare?

Det finns ingen standard i dagsläget att certifiera vårt släckmedel (kalium) mot. Vi har varit i kontakt med de större testbyråerna, men släckmedlet är för nytt för att de ska kunna certifiera släckmedlet mot någon standard.

Vilka använder era släckare idag?


Här kommer några exempel på användare: 

PostNord
har installerat 570 enheter i sina bilar i den södra divisionen.

Ambulansen installerar MAUS i sina ambulanser för att få ner vikten och för att kunna skydda all känsliga apparatur vid en eventuell brand. Vi levererar även våra enheter direkt till produktion av ambulanser via bla Nilsson Special Vehicles som utrustade alla ambulanser från Volvo XC90 med MAUS Xtin Klein 2020. 

Nationella Bombstyrkan har utrustat sina hundenheters fordon.

Polisen i Örebro använder sig av MAUS på deras cyklande poliser.

Företagsbilar från Swedish Match, Cederroth, Kronofogdemyndigheten etc utrustar sina bilar med MAUS via Bilia och Din Bil.

Norges största RIB-båts importör Govi AS utrustar alla sina båtar med MAUS Xtin Klein och nya väggfästet HALTER Klein.

Sveriges Television (SVT) har utrustat sina kamerateam med MAUS.

Tar den bort syret?

Nej.

Vad är skillnaden mellan att släcka med pulver och kaliumbaserad rök?

Pulver är fantastiskt som släckmedel, men även fantastiskt på att förstöra allt i sin väg. Kaliummixen förstör ingenting. Men, det är svårt att mäta sig med släckkraften i en pulversläckare.

Vilka typer av bränder klarar MAUS av?

Brandklasserna B & C är den certifierad i. Dvs bränder som gas, och flytande vätska som bensin, diesel och olja. Den klarar även av mindre bränder som matolja/matfett, mindre elbränder och mindre bränder i tyg, papper, trä och plast (fibrösa).

Vilken effektivsklass har era släckare?

MAUS Xtin Klein är certifierad i 8 BC (gas, flytande vätska), men dagens prestanda är 13BC. MAUS Xtin Grand är certifierad i 21 BC.

Hur ofta bör man kontrollera en traditionell pulversläckare kontra en MAUS Xtin?

En konventionell pulversläckare bör vändas upp och ner var 6e månad för att det inte ska bildas klumpar och för att enheten ska fungera optimalt. Den bör även kontrolleras regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. MAUS Xtin Klein är inte tryckbaserad utan aktiveras via en pyroteknisk sats (som en knallpulverpistol) som skapar en kemisk reaktion som omvandlar den solida kaliummixen till rök (aerosol). Eftersom kaliummixen redan från början är i fast form så påverkas den inte av gravitationen som en traditionell pulversläckare och behöver inte röras under de 5 åren som garantin gäller (från produktionsdatum).

Kan man fylla på en MAUS Xtin Klein?

Nej, när den har använts så är den förbrukad. Man kan inte ladda om konventionella brandsläckare idag. Anledningen till det är för att ingen vill hantera ämnet inuti. Det är ohälsosamt och därför slutade man med detta. Det är även så att man kan köpa nya produkter billigare idag än vad en påfyllning kostade.

Inte så mycket miljötänk kanske, men man menar på att det är bättre att folk byter ut behållarna helt för att garantera funktionen. Vi känner nog alla en person i vår närhet som är sparsam och resonerar att ”den här funkar ett tag till” men alla ser att produkten är sopor och borde bytas. Men så länge man kunde fylla på så gjordes det även om flaskan var i så dåligt skick att pulvret nästan trycktes ut genom svetsfogarna på flaskan.

If skriver på sin hemsida: 

När mätaren på brandsläckaren visar rött eller när du haft din släckare i 10 år eller längre, så är det dags att byta ut den. 

Många undrar var de kan fylla på sin brandsläckare? Eftersom det är lika kostsamt att fylla på en gammal släckare som det är att köpa en ny så har till och med brandstationerna slutat med påfyllning.

Vi rekommenderar därför att lämnarin den gamla brandsläckaren för sortering på återvinningscentralen och investerar i en ny. Tag sedan för vana att vända upp och ner på pulversläckaren ett par gånger om året så att pulvret ej packar sig.

Källa: https://www.if-sakerhet.se/hjalpcenter/kan-jag-fylla-pa-min-brandslackare/

Finns ni bara i Sverige?

Nej, Sverige är vår minsta marknad. Vi har 26 exklusiva distributörer över hela världen som jobbar med varumärket MAUS och våra produkter. Du kan se vilka representanter vi har under fliken "Kontakt".

Hur mycket väger en 2 kg pulversläckare och hur mycket väger en MAUS Xtin Klein?

En 2 kg pulversläckare väger ca 4 kg och en MAUS Xtin Klein 480 gram. Dvs 8 ggr så tung som en MAUS Xtin Klein.

Vilka typer av bränder klarar den kaliumbaserade röken INTE av?

Brinnande metall (exempelvis bengaler, nödbloss eller litiumbatterier - gäller MAUS Xtin-serien). Den är inte heller designad för glödbränder (där är vatten överlägset). Initialfasen är max 45-60 sekunder lite beroende på intensiteten i branden och vad som är antänt. Överhettad spolarvätska är svårsläckt oavsett om det är kaliumbaserad rök eller annat släckmedel som ska släcka spolarvätskan.

Vad menar ni när ni skriver att man sparar tid och pengar genom att använda MAUS först?

När ni använder MAUS först kan ni bespara er mycket tid (sanering, försäkrings-ärenden etc.) och pengar. Om er tv skulle börja brinna och ni måste släcka den med en pulversläckare som förstör hela tvn så får ni bara den summa pengar som försäkringsbolaget värderar tvn till. Exempel; en brand startar i ert kök och ni använder MAUS. Då kan ni enkelt vädra ut röken genom att öppna fönstret. Skulle ni släcka en brand med en pulversläckare så skulle ni vara tvungen att slänga allt som kom i pulvrets väg. Elektronik, inredning etc.

Kan man flyga med en MAUS Xtin Klein?

Om kravet är att man inte får resa med ”Farligt Gods” så är det ok. För att vara på säkra sidan så skriv ut Säkerhetsdatabladet och checka in den. Det är givetvis på egen risk och vi tar inget ansvar om den skulle beslagtas. Generellt så är restriktionerna extremt stränga även när det gäller triviala saker som hårspray och powerbanks.

Kan era brandsläckare släcka en brand i en elbil?

Det finns inga brandsläckare som kan hantera en el-bilbrand. Det krävs mängder av vatten för att kyla en sådan brand och motverka den termiska rusningen som sker inuti. MAUS är framtagen för att vara ett snabbt alternativ innan branden tagit för stort fäste. I de allra flesta fallen finns brandsläckarna inte inom räckhåll, men det är det som är tanken med MAUS. Att ha den placerad inom en armlängds avstånd för en snabb aktivering så brandförloppet inte blir så stort. Man ska alltså inte jämföra denna produkt med en 6 kg eller 12 kg pulver eller tro att man kan släcka en övertänd bil.

För några år sedan råkade ett företag utanför Södertälje ut för en motorbrand i en av servicebilarna under körning. Brandförloppet var snabbt och kraftigt men dom hade bara två MAUS Xtin Klein (minsta enheterna) tillgängliga och lyckades att hålla nere värmen och branden så pass länge tills bilen var utplockas på all deras verktyg innan räddningstjänsten anlände. När motorhuven lyftes skingrades röken från MAUS och elden blossade då upp igen men släcktes snabbt med ett par liter vatten. Vinsten i denna historien är:

✅ Låg miljöpåverkan, alla gifter i en brand hamnar till slut i grundvattnet med släckvattnet.

✅ Endast bilen totalförstördes, företagets bokföring och alla verktyg som befann sig i bilen kunde räddas.

Vad är det för skillnad mellan era släckare och de "släckstavarna" jag har sett på nätet som också släcker med en typ av kaliummix?

Elgiganten var tvungen att återkalla 10.000 enheter av den här typen av "släckstav". Den är även förbjuden på EU nivå. Den sprutar ut eld ca 10 cm från mynningen vilket innebär att du kan brännskada dig allvarligt. Du måste även vara mellan 0,2-0,4 meter ifrån elden, medan med vår produkt behöver du endast vara ca 1,5 m ifrån elden. Den förbränninsprocess som behövs sker inuti vår enhet och är helt ofarlig och skyddad av både en metallcylinder och ett hölje i hårdplast. Vi har gjort jämförelser och flera aktörer som exempelvis SVT har testat den här produkten, men använder nu MAUS.

Källa Elgiganten:
https://elgiganten-se.mynewsdesk.com/news/elgiganten-aaterkallar-mini-brandslaeckaren-mangiafuoco-135509?fbclid=IwAR3pSEd1dbfyaowZW67cSdY0bmxAoALUN8VUZaa-sMRVzygLHDJccm5KQpY

Källa EU ban:
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/-11450